Keurmerken

keurmerk logo transp

Mr. J.L.W. Nillesen

Advocaat

Mr. Hans Nillesen is in 1991 beëdigd als advocaat. Hij is voor zijn toetreding tot de advocatuur vijf jaar als jurist werkzaam geweest voor het Ministerie van Defensie en de NAVO. In de advocatuur staat hij midden- en kleinbedrijf en particulieren bij met advies en procedures op het gebied van arbeidsrecht, bedrijfsruimte huurrecht, VVE-recht (appartementsrechten)  en het algemene contractenrecht. Hij heeft zeer ruime proceservaring en is lid van de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VAAA).

Bij mr Nillesen kunt u terecht voor zaken op het gebied van:

 • arbeidsrecht. Als advocaat arbeidsrecht houdt mr. Nillesen zich bezig met het arbeidsrecht in de ruimste zin van het woord, en adviseert en procedeert (onder andere) over de navolgende onderwerpen:
  • individueel ontslagrecht, waaronder ontslag op staande voet en loonvorderingen, ontbindingsprocedures, ontslagaanvragen bij het UWV;
  • ontslag van een statutair directeur;
  • schorsing en non-actiefstelling;
  • collectieve ontslagen en reorganisaties;
  • concurrentiebedingen;
  • arbeidsvoorwaarden;
  • de arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisaties en herstructureringen;
  • sociale plannen;
  • overgang van onderneming;
  • outsourcing;
  • harmonisatie van arbeidsvoorwaarden;
  • collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s);
  • (wijzigingen in) arbeidsvoorwaardenregelingen;
  • medezeggenschap;
  • ondernemingsraden;
  • arbeidsongeschiktheid;
  • werkgeversaansprakelijkheid;
  • sociale voorzieningen;
  • werknemersuitkeringen;
  • gedragsregels;
  • gelijke behandeling.

En voorts op het gebied van:

 • VVE-recht (appartementsrechten);
 • algemeen handelsrecht;
 • gerechtelijke procedures in handelsgeschillen, zowel voor eisers als gedaagden, en zowel in kort geding als in bodemprocedures;
 • incassoprocedures;
 • handelstransacties;
 • zaken betreffende huur, huurkoop en leasing van zaken;
 • distributieovereenkomsten, agentuur en franchiseovereenkomsten.