Einde aan slapende dienstverbanden?

By:
Posted: mei 7, 2019
Category: Arbeidsrecht

Met ingang van 1 juli 2015 hebben werknemers - indien voldaan is aan de voorwaarden van artikel 7:673 e.v. BW - recht op een transitievergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst - op initiatief van de werkgever - eindigt. Dat recht heeft in beginsel elke werknemer; ook de arbeidsongeschikte werknemer. Desondanks ontvangen veel arbeidsongeschikte werknemers geen transitievergoeding. Reden: werkgevers beëindigen het dienstverband niet, maar houden het “slapend”.

Slapend dienstverband?


Werkgevers hebben op grond van artikel 7:629 BW een loondoorbetalingsplicht van twee jaar bij arbeidsongeschiktheid. Na die twee jaar kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Als de vergunning wordt afgegeven, mag de werknemer - met inachtneming van de opzegtermijn - ontslagen worden. De werkgever dient in dat geval een transitievergoeding aan de werknemer te betalen.

Het betalen van een transitievergoeding aan arbeidsongeschikte werknemers is voor (veel) werkgevers een doorn in het oog. Werkgevers hebben immers twee jaar loon betaald zonder dat er (veel) arbeid tegenover stond én moeten - omdat dit wettelijk verplicht is - ook een vergoeding betalen wanneer zij de arbeidsovereenkomst beëindigen. Om die reden kiezen (veel) werkgevers ervoor om de arbeidsovereenkomst niet te beëindigen en nemen ze het risico dat een werknemer zich weer hersteld meldt voor lief.

Doordat de werknemer arbeidsongeschikt is én geen loon (meer) ontvangt maar de arbeidsovereenkomst nog wel bestaat, is sprake van een slapend dienstverband.

Rechtspraak en politiek


Veel arbeidsongeschikte werknemers hebben getracht via een ontbindingsprocedure de transitievergoeding alsnog uitbetaald te krijgen. Zij stelden zich op het standpunt dat er sprake was van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. De kantonrechters en hoven gingen daar echter niet in mee.

Het slapende dienstverband kreeg ook veel politieke aandacht. Deze aandacht heeft uiteindelijk geleid tot een (tweede) wetsvoorstel.

Wet compensatie transitievergoeding


Op 26 februari 2019 was het zover. Bij koninklijk besluit is bepaald dat de nieuwe wet (artikel 7:673e BW) en regeling compensatie transitievergoeding per 1 april 2020 in werking treden.

De nieuwe wet bepaalt dat werkgevers (vanuit het Algemeen Werkloosheidsfonds) met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 gecompenseerd zullen worden voor de transitievergoeding die zij aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers bij einde van de arbeidsovereenkomst hebben betaald. De hoop is dat hiermee een einde komt aan de slapende dienstverbanden.

Vragen?


Bent u werkgever en vraagt u zich af of het verstandig is om het dienstverband al dan niet slapend te houden, neem dan contact op met mr. S.R. Nahar of mr. J.L.W. Nillesen.

Bent u (een langdurig arbeidsongeschikte) werknemer en weigert uw werkgever uw arbeidsovereenkomst te beëindigen? Ook dan kunt u contact opnemen met mr. S.R. Nahar of mr. J.L.W. Nillesen.