J.L.W. Nillesen – Advocaat

Arbeidsrecht, contractenrecht, appartementsrecht

Nillesen is gespecialiseerd in arbeidsrecht en heeft ruime (proces)ervaring. Hij kan een probleem snel en goed analyseren en werkt efficiënt.

Cliënten vinden bij Nillesen snel gehoor. Hij probeert zaken te schikken in plaats van te procederen, maar verliest het belang van de cliënt daarbij nooit uit het oog. Hij kan goed onderhandelen en is diplomatiek. 

 

Juridische hulp nodig?

Heeft u juridische hulp nodig van Hans Nillesen? Neem dan contact op met 020-6236721 en vraag naar de mogelijkheden. Ook kunt u direct mailen naar hansnillesen@vandermeijadvocaten.nl.

Over Hans Nillesen

Hans Nillesen is in 1991 beëdigd als advocaat. Hij is voor zijn toetreding tot de advocatuur vijf jaar als jurist werkzaam geweest voor het Ministerie van Defensie en de NAVO.

In de advocatuur staat hij midden- en kleinbedrijf en particulieren bij met advies en procedures op het gebied van arbeidsrecht, VVE-recht (appartementsrechten) en het algemene contractenrecht. In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft Nillesen het rechtsgebied arbeidsrecht ook geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op de geregistreerde rechtsgebieden.

Hij heeft zeer ruime proceservaring en is lid van de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VAAA).

keurmerk logo transp

Rechtsgebieden

Arbeidsrecht

Als advocaat arbeidsrecht houdt Mr. Nillesen zich bezig met het arbeidsrecht in de ruimste zin van het woord, en adviseert en procedeert (onder andere) over de navolgende onderwerpen:

 • individueel ontslagrecht, waaronder ontslag op staande voet en loonvorderingen, ontbindingsprocedures, ontslagaanvragen bij het UWV;
 • ontslag van een statutair directeur;
 • schorsing en non-actiefstelling;
 • collectieve ontslagen en reorganisaties;
 • concurrentiebedingen;
 • arbeidsvoorwaarden;
 • de arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisaties en herstructureringen;
 • sociale plannen;
 • overgang van onderneming;
 • outsourcing;
 • harmonisatie van arbeidsvoorwaarden;
 • collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s);
 • (wijzigingen in) arbeidsvoorwaardenregelingen;
 • medezeggenschap;
 • ondernemingsraden;
 • arbeidsongeschiktheid;
 • werkgeversaansprakelijkheid;
 • sociale voorzieningen;
 • werknemersuitkeringen;
 • gedragsregels;
 • gelijke behandeling.
Overige rechtsgebieden
 • VVE-recht (appartementsrechten);
 • Algemeen handelsrecht;
 • Gerechtelijke procedures in handelsgeschillen, zowel voor eisers als gedaagden, en zowel in kort geding als in bodemprocedures;
 • Incassoprocedures;
 • Handelstransacties;
 • Zaken betreffende huur, huurkoop en leasing van zaken;
 • Distributieovereenkomsten, agentuur en franchiseovereenkomsten.