Alsnog een Verklaring Omtrent het Gedrag ontvangen!

By:
Posted: maart 29, 2021
Category: Arbeidsrecht , Bijzonder bestuursrecht

Een oude cliënt van ons kantoor was recentelijk genoodzaakt om ons weer te bellen met het verzoek hem nogmaals te helpen.

Wat was het geval?


Cliënt had voor een nieuwe baan een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig. Een zogeheten “VOG”. De “Dienst Justis”, onderdeel van het Ministerie van Justitie & Veiligheid, is de dienst die beslissingen neemt op dit soort aanvragen en had onze cliënt de voor zijn werk vereiste VOG schriftelijk geweigerd vanwege enkele registraties op zijn strafblad. Hoe de procedure rond de VOG in zijn werk gaat kunt u hier lezen in een eerder blog op onze website.

In het recente geval van cliënt was inderdaad sprake van eerdere registraties op zijn strafblad maar die registraties waren wel alweer van een tijdje geleden. Desondanks vond de Dienst Justis dat die eerdere registraties gelet op de functie waar hij de VOG voor nodig had er voor zorgden dat de VOG niet kon worden verstrekt.

Grote belangen en dus verweer.


Namens cliënt werd door ons schriftelijk verweer gevoerd. Daarbij was van groot belang dat cliënt inmiddels tegen de 40 jaar oud is en de registraties op zijn strafblad dateerden van best wel lang geleden. Daar kwam ook nog bij dat cliënt zijn leven inmiddels echt op de rails had gekregen, hij heeft inmiddels vier jonge kinderen waar hij verantwoordelijk voor is en hij had in de avonduren een studie voor Maatschappelijk werker met succes gevolgd en afgerond. Ook had hij gelijk na zijn afstuderen al een baan gevonden als Maatschappelijk Werker. De VOG was dus van groot belang voor cliënt, als hij die alsnog niet zou krijgen zou hij gelijk alweer van zijn baan afscheid moeten nemen. De werkgever eiste in dit geval dat de VOG werd overgelegd, de belangen voor cliënt waren dus groot!

Door strafbaar verleden ben je ervaringsdeskundige!


In het verweerschrift dat wij namens cliënt indienden werd onder andere aangevoerd dat als het gaat om een baan in het Maatschappelijk Werk het toch ook heel waardevol kan zijn als daarbinnen mensen aan het werk zijn die zelf ook in het verleden het nodige hebben meegemaakt. Het zijn wat dat betreft bij uitstek ervaringsdeskundigen die met name als het gaat om jongeren weten waar het ‘ fout’ kan gaan en hoe dat tijdig te signaleren en bij te sturen. Het mes snijdt dan aan twee kanten. De samenleving is gebaat bij de in dit geval ervaringsdeskundigen, de cliënt zelf - en zijn gezin - kan de vruchten plukken van zijn inzet in de opleiding en het uitoefenen van de functie. Gelukkig bleek de Dienst Justis gevoelig door de door ons aangedragen argumenten.

Onnodig te zeggen dat cliënt een gat in de lucht sprong toen het nieuws hem bereikte dat de VOG binnenkort aan hem zal worden toegezonden.

Conclusie?


Is uw VOG afgewezen, neem dan contact met met ons op door te mailen naar secretariaat@vandermeijadvocaten.nl of telefonisch op 020-6236721. Contactpersoon is mr. D. Duijvelshoff.