Aansprakelijkheidsrecht

Onrechtmatige daad, beroepsaansprakelijkheid, bestuursaansprakelijkheid enz.

Ambtenarenrecht

Aanstellingen, ontslag ambtenaar, eervol ontslag, disciplinaire maatregelen, strafontslag, bovenwettelijke uitkering enz.

Appartementsrecht

Vereniging van Eigenaren (VvE), (ver)nietig(bar)e besluiten, splitsingsakte, reglementen enz.

Arbeidsrecht

Ontslag (op staande voet), loonvordering, non-actief, vaststellingsovereenkomst, cao, reorganisatie, aanzegvergoeding, transitievergoeding, billijke vergoeding enz.

Bouwrecht

Koop- en aanneemovereenkomsten, geschil met de aannemer, aansprakelijkheid aannemer enz.

Contractenrecht

Koopovereenkomst, leningsovereenkomst, algemene voorwaarden, consumentenovereenkomst enz.

Fiscaal strafrecht

Belastingdienst, Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD), fraude, fiscaal misdrijf, bestuurlijke boete enz.

Huurrecht

Geschil (particuliere) verhuurder, huurprijs, ontruiming, overlast, woonfraude enz.

Jeugd(straf)recht

Uithuisplaatsingen, ondertoezichtstellingen, verdachte, HALT, overtredingen en misdrijven enz.

Medisch tuchtrecht

Klacht medici, medisch tuchtcollege, tuchtrechtelijke maatregelen enz.

Personen- en familierecht

Echtscheiding, beëindiging relatie, kinder- en partneralimentatie, boedelscheiding, omgangsregeling, ouderlijk gezag, vervangende toestemming enz.

Strafrecht

Politieverhoor, misdrijven (moord, diefstal, mishandeling, drugs enz.), (verkeers)overtredingen, VOG, ingevorderd rijbewijs enz.

Tuchtrecht vrije beroepen

Banken, artsen, advocaten enz.

Verzekeringsrecht

Geschil verzekeringsmaatschappij, schade-uitkering, verzekeringsfraude, (uitleg) polisvoorwaarden enz.

Vreemdelingenrecht

Verblijfsvergunning, gezinshereniging, studie, werk, (afwijzing) visum enz.