Aansprakelijkheidsrecht
Onrechtmatige daad, beroepsaansprakelijkheid, bestuursaansprakelijkheid enz.

h.d. wind advocaat amsterdam

Ambtenarenrecht
Aanstellingen, ontslag ambtenaar, eervol ontslag, disciplinaire maatregelen, strafontslag, bovenwettelijke uitkering enz.

d duijvelshoff advocaat amsterdam

Appartementsrecht
Vereniging van Eigenaren (VvE), (ver)nietig(bar)e besluiten, splitsingsakte, reglementen enz.

h nillesen advocaat amsterdam

Arbeidsrecht
Ontslag (op staande voet), loonvordering, non-actief, vaststellingsovereenkomst, cao, reorganisatie, aanzegvergoeding, transitievergoeding, billijke vergoeding enz.

h nillesen advocaat amsterdams nahar advocaat amsterdam

Bouwrecht
Koop- en aanneemovereenkomsten, geschil met de aannemer, aansprakelijkheid aannemer enz.

h.d. wind advocaat amsterdam

Contractenrecht
Koopovereenkomst, leningsovereenkomst, algemene voorwaarden, consumentenovereenkomst enz.

h nillesen advocaat amsterdamh.d. wind advocaat amsterdam

Fiscaal strafrecht
Belastingdienst, Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD), fraude, fiscaal misdrijf, bestuurlijke boete enz.

f j e hogewind advocaat amsterdam

Huurrecht
Geschil (particuliere) verhuurder, huurprijs, ontruiming, overlast, woonfraude enz.

k van der meij advocaat amsterdams nahar advocaat amsterdam

Jeugd(straf)recht
Uithuisplaatsingen, ondertoezichtstellingen, verdachte, HALT, overtredingen en misdrijven enz.

m r p hoppenbrouwers advocaat amsterdamk van der meij advocaat amsterdamw h r hogewind advocaat amsterdamb kramer advocaat amsterdam

Medisch tuchtrecht
Klacht medici, medisch tuchtcollege, tuchtrechtelijke maatregelen enz.

h.d. wind advocaat amsterdamd duijvelshoff advocaat amsterdam

Personen- en familierecht
Echtscheiding, beëindiging relatie, kinder- en partneralimentatie, boedelscheiding, omgangsregeling, ouderlijk gezag, vervangende toestemming enz.

m r p hoppenbrouwers advocaat amsterdamk van der meij advocaat amsterdam

Strafrecht
Politieverhoor, misdrijven (moord, diefstal, mishandeling, drugs enz.), (verkeers)overtredingen, VOG, ingevorderd rijbewijs enz.

m r p hoppenbrouwers advocaat amsterdamf j e hogewind advocaat amsterdamw h r hogewind advocaat amsterdamd duijvelshoff advocaat amsterdams nahar advocaat amsterdamb kramer advocaat amsterdam

Tuchtrecht vrije beroepen
Banken, artsen, advocaten enz.

h.d. wind advocaat amsterdam

Verzekeringsrecht
Geschil verzekeringsmaatschappij, schade-uitkering, verzekeringsfraude, (uitleg) polisvoorwaarden enz.

h.d. wind advocaat amsterdam

Vreemdelingenrecht
Verblijfsvergunning, gezinshereniging, studie, werk, (afwijzing) visum enz.

f j e hogewind advocaat amsterdam