Ik betaal partneralimentatie. Wat betekent de Wet Herziening Partneralimentatie voor mij?

By:
Posted: oktober 3, 2018
Category: Personen- en familierecht

De huidige wettelijke maximale duur van de partneralimentatieverplichting is 12 jaar. Maar liefst 77% van de Nederlanders vindt die termijn te lang, het is “niet meer van deze tijd”. Om die reden dienden in 2015 twee Kamerleden een initiatief wetsvoorstel in: “Wet Herziening Partneralimentatie”, waarin de duur van de partneralimentatie wordt beperkt.

Wetsvoorstel Herziening Partneralimentatie


Maximale duur partneralimentatie


Het voorstel is dat in de wet wordt opgenomen dat de maximale duur van de partneralimentatie de helft wordt van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar. Dat vertaalt zich in de praktijk als volgt. Bent u 8 jaar getrouwd geweest, dan is de maximale duur van de alimentatieverplichting 4 jaar (de helft van de duur van het huwelijk). Bent u 14 jaar getrouwd geweest, dan is die termijn 5 jaar (het wettelijk maximum).

Wettelijke uitzonderingen


Er zijn op deze hoofdregel twee wettelijke uitzonderingen: langdurige huwelijken (de maximale termijn is dan 10 jaar) en huwelijken met jonge kinderen (de maximale termijn is 12 jaar, waarbij de verplichting in elk geval eindigt als het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt).

Ingang Wet Herziening Partneralimentatie


1 januari 2020


Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer, op 1 oktober 2018 is het voorstel voor de derde keer gewijzigd. Als het voorstel wordt aangenomen en de Wet Herziening Partneralimentatie in werking zal treden, naar verwachting op 1 januari 2020, dan heeft de wet slechts werking in nieuwe gevallen.

Alimentatieverzoeken vóór 1 januari 2020


Als de rechter in uw geval al een beslissing heeft genomen over partneralimentatie, dan geldt de huidige maximale alimentatieduur van 12 jaar. Als de wet in werking treedt op het moment dat er een procedure loopt (er een verzoekschrift is ingediend) dan geldt ook in dat geval een maximale duur van 12 jaar. Alleen op alimentatieverzoeken die na inwerkingtreding van de wet worden ingediend, is de Wet Herziening Partneralimentatie van toepassing. Hou daar rekening mee als u voornemens bent een verzoek tot echtscheiding in te dienen!

Kinderalimentatie


Voor kinderalimentatie gelden andere regels, de duur van de betaling van kinderalimentatie blijft ongewijzigd. Ouders zijn verplicht voor kinderen tot 21 jaar bij te dragen in de kosten van opvoeding en verzorging.

Overigens bent u niet in alle gevallen na een echtscheiding verplicht partneralimentatie te betalen. Niet altijd heeft u recht op een bijdrage in het levensonderhoud. En een reeds vastgestelde alimentatieverplichting kan in sommige gevallen worden gewijzigd.

Rechtshulp bij alimentatie


Laat u over uw rechten en verplichtingen adviseren door een van de gespecialiseerde advocaten van ons kantoor. Neem contact op met mr. K. van der Meij of mr. M.R.P. Hoppenbrouwers op nummer 020-6236721 of mail naar herengracht@vandermeijadvocaten.nl.