Juridisch Service Abonnement voor ondernemers

Altijd een advocaat voor een vast bedrag

Bent u als ondernemer op zoek naar zekerheid? Wilt u altijd toegang tot snelle en goede begeleiding en bemiddeling op juridisch gebied? Dan biedt het Juridisch Service Abonnement uitkomst.   

Wij bieden u toegang tot een team van ervaren en gespecialiseerde advocaten die u te allen tijde bijstaan met raad en daad voor een vast abonnementstarief (vanaf € 400,-) per jaar. Zo heeft u geen drempel meer om juridisch advies in te winnen en weet u zeker dat uw zakelijke beslissingen juridisch verantwoord zijn.

Bij Van der Meij Advocaten heeft u een vaste advocaat die uw onderneming kent en u direct kan voorzien van het juiste juridisch advies. Bij ons bent u geen dossiernummer, maar een relatie.

Het ondernemers team bij Van der Meij Advocaten heeft meerdere specialisaties. Dit maakt dat u als ondernemer over de gehele ‘juridische linie’ kunt profiteren van deze expertise. Of het nu gaat om een vraag over personeelszaken, contracten, een reorganisatie of een wanbetaler, wij hebben voor al deze kwesties een gespecialiseerde advocaat in huis.

Het juridisch service abonnement biedt u:

Voordat u een abonnement afsluit, maken wij een afspraak voor een kennismakingsgesprek bij u op kantoor of op ons kantoor aan de Herengracht in Amsterdam. U kunt dan beoordelen of er een ’klik’ is voordat u de verbintenis aangaat.

Wij leren zo uw bedrijf beter kennen en kunnen u daardoor gericht informeren over belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving en als er toch juridische problemen opkomen hoeft u ons niets meer uit te leggen over uw onderneming.

Desgewenst maken wij vervolgens eenmaal per jaar een afspraak voor een gesprek bij u of op ons kantoor

De dienstverlening waarop u aanspraak kunt maken, omvat juridische vraagstukken op het gebied van:

 • arbeids- en ontslagrecht
 • overige personeelsaangelegenheden
 • incasso-, beslag- en executierecht
 • algemeen contractenrecht en bijzondere overeenkomsten
 • algemene voorwaarden
 • schade en aansprakelijkheid
 • onroerend goed recht
 • verzekeringsrecht
 • niet-nakoming
 • huurrecht
 • onrechtmatige daad
 • VVE recht (appartementsrechten)

Met het serviceabonnement kunt u ook uw contracten en brieven laten controleren. Wij toetsen de (concept) arbeidsovereenkomsten van uw bedrijf, uw algemene voorwaarden of contracten met uw leveranciers of afnemers.

Wij controleren uw overeenkomsten en voorzien u waar nodig van adviezen over eventuele aanpassingen. Brieven en contracten tot vijf pagina’s vallen onder het abonnementstarief en tot een maximum van vijf per abonnementsjaar. Voor beoordeling van meer of uitgebreidere contracten en voor het opstellen van contracten kunnen vaste tarieven worden afgesproken.

Ook wanneer u een concreet geschil heeft of, vragen over een vergunningaanvraag of compliance binnen uw bedrijf kunt u ons voor advies bellen.

Bij concrete geschillen valt het eerste uur van de bijstand onder het abonnement. Vervolgens kunt u desgewenst met ons een vaste prijsafspraak maken voor de verdere bijstand bij het geschil, zodat u precies weet waar u aan toe bent voor wat betreft uw kosten voor juridische bijstand.

Het juridische service abonnement geeft u continu toegang tot uw eigen team van advocaten.

U kunt ten alle tijde bellen om een (eenvoudig) juridisch vraagstuk voor te leggen aan een van onze advocaten. Doordat u uw vragen kosteloos voor kunt leggen is de drempel om juridisch advies in te winnen verdwenen. Op die manier zult u eerder juridische problemen voorkomen.

Uiteraard is het ook mogelijk om per e-mail uw vragen voor te leggen. In dat geval krijgt u zo spoedig mogelijk, maar tijdens werkdagen in ieder geval binnen 24 uur antwoord per e-mail of er wordt telefonisch contact met u opgenomen.

In spoedgevallen kunt u ook buiten kantooruren per e-mail uw vraag stellen en zal er in de regel binnen dezelfde responsetijd een antwoord op uw vraag komen. Dit is echter wel afhankelijk van de beschikbaarheid van de advocaten buiten onze gebruikelijke kantooruren.

Met het Service Abonnement beschikt u ook over onze incasso-service. Hiermee heeft u geen incassobureau meer nodig, maar worden uw debiteuren via onze advocaten aangemaand om over te gaan tot betaling.

De Incasso-service biedt u de mogelijkheid om al uw buitengerechtelijke incassovorderingen bij ons aan te leveren. Wij zullen vervolgens zonder aanvullende kosten een eerste aanmaning sturen en hem in gebreke te stellen. Als deze eerste buitengerechtelijke aanmaning geen  resultaat oplevert sturen wij kosteloos een tweede aanmaning en informeren wij de debiteur dat hij in verzuim is geraakt.

Dit gehele traject is kosteloos en u kunt er meermaals gebruik van maken, mits het gebruik binnen onze fair-use policy valt. Deze fair use policy houdt in dat u niet meer dan tien keer per abonnementsjaar incasso-opdrachten kunt indienen. Buiten de fair use policy kunnen wij vaste tarieven afspreken.

Wanneer vervolgens nog niet wordt betaald zal ter incasso een procedure moeten worden gevoerd. De kosten daarvan vallen buiten het abonnement maar voor incassoprocedures maken wij vaste prijsafspraken of hanteren wij op maat een nog lager tarief dan het al gereduceerde tarief zodat kosten en baten altijd in verhouding blijven. Bovendien zullen wij de kosten zo veel mogelijk verhalen op de debiteur.

 

De voordelen van onze incasso-service:

U kunt zich concentreren op uw bedrijf:

Het versturen van aanmaningen bij achterstallige betalingen kost extra tijd die u als ondernemer liever aan uw bedrijf besteedt. Met onze Incasso-service bent u minder tijd kwijt aan uw debiteurenbeheer en kunt u zich concentreren op uw onderneming.

Advocaten versus Incassobureau’s:

In Nederland kan iedereen een incassobureau starten. Door de grote media-aandacht voor de wantoestanden bij incassobureaus is de overtuigingskracht van deze incasso organisaties voor de meeste debiteuren erg laag. Een advocaat heeft meer kennis en (proces)ervaring dan de meeste incasso organisaties. De ervaring leert dat incasso acties door een advocaat een debiteur meer ontzag inboezemen dan wanneer die worden uitgevoerd door een incassobureau en dat deze sneller tot vrijwillige betaling leiden.

Advocaten kunnen aansluitend zelf procederen:

Waar een incassobureau het zal laten bij aanmaningen en vervolgens meestal moet afhaken om de zaak alsnog aan een advocaat uit handen te geven, hebben advocaten de mogelijkheid om meteen andere juridische stappen te zetten. Bijvoorbeeld beslaglegging of een kortgeding en zo nodig faillissementsaanvraag. Zeker als het om een aanzienlijk bedrag gaat, zal een advocaat een betere keuze zijn dan een incassobureau

U heeft altijd recht op bijstand die buiten het abonnement valt tegen een uurtarief van €180 (i.p.v. €225) of desgewenst tegen een vaste prijs. De tarieven zijn excl. btw maar inclusief kantoorkosten.

Altijd een team van gespecialiseerde advocaten die uw onderneming kennen. Zo heeft u direct het juiste antwoord op uw vraag.

Tarieven Juridisch Service Abonnement

ZZP

€400,- per jaar

Aanvragen

2 – 10 Medewerkers

€550,- per jaar

Aanvragen

11 – 25 Medewerkers

€800,- per jaar

Aanvragen

26 – 50 Medewerkers

€1.050,- per jaar

Aanvragen

51 – 99 Medewerkers

€1.450,- per jaar

Aanvragen

>100 Medewerkers

Prijs op aanvraag

Aanvragen

Bel me voor meer informatie over het Juridisch Service Abonnement