Schulden na scheiding: wat zijn mijn rechten?

By:
Posted: november 12, 2018
Category: Personen- en familierecht

Vrijwel iedereen gaat in zijn leven leningen aan of koopt zaken op afbetaling. Soms kom je in een situatie waarin je niet meer kan voldoen aan betalingsverplichtingen, zoals bijvoorbeeld de betaling van huur. In het dagelijks leven spreken we in al deze gevallen over “schulden”. Te denken valt aan bijvoorbeeld een hypotheekschuld, een studieschuld, een huurschuld, een creditcardschuld of een schuld aan een online winkel.

Schulden moeten worden afbetaald. Veelal zijn er over de afbetaling van de schuld afspraken gemaakt met de schuldeiser, bijvoorbeeld de bank of de verhuurder. Maar wat gebeurt er met een schuld als u gaat scheiden? En wat moet u doen als u na de scheiding plotseling wordt geconfronteerd met een schuld van uw ex-partner? Wie is er aansprakelijk voor de schuld? En hoe moet het als uw ex-partner weigert te betalen?

Schulden bij echtscheiding


Overzicht van schulden


Bij een echtscheiding zullen er afspraken moeten worden gemaakt over de verdeling van de bezittingen en over wie welke schuld draagt. Allereerst zal een overzicht moeten worden gemaakt van welke schulden, ook wel “passiva” genoemd, er zijn. Vervolgens zal moeten worden bekeken wie de schuld is aangegaan.

Wie is draagplichtig voor de schuld?


Hypotheekschulden worden vaak samen aangegaan, een studieschuld juist door een van beide echtgenoten. Uitgezocht moet worden wanneer een schuld is aangegaan (was dat voor of tijdens het huwelijk) en hoe die is aangegaan (hoofdelijke aansprakelijkheid of niet). Duidelijk moet worden of partijen in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd. Pas als al deze vragen zijn beantwoord kan worden bepaald wie er “draagplichtig” is voor de schuld, op wie de aansprakelijkheid voor de betaling rust.

Schulden bij huwelijk in gemeenschap van goederen


Uitgangspunt is dat je slechts aansprakelijk bent voor de betaling van schulden die je zelf, al dan niet gezamenlijk, bent aangegaan. Dat is anders voor schulden die in de gemeenschap van goederen vallen waarin mensen zijn gehuwd. De gemeenschap omvat, wat de lasten betreft, behoudens een aantal wettelijk gespecificeerde uitzonderingen, ook alle tijdens het bestaan van de gemeenschap ontstane schulden van ieder van de echtgenoten. Zo kan het dus gebeuren dat je voor een schuld die je niet bent aangegaan, toch moet betalen.

Verdeling van schulden


Schulden betalen aan schuldeiser


Schulden kunnen, anders dan bezittingen, niet worden “verdeeld”. Dat komt omdat je behalve met elkaar, ook met een schuldeiser te maken hebt. De schuldeiser wil betaling van de schuld en heeft in principe met de afspraken die in het kader van de echtscheiding worden gemaakt, niets te maken.

Echtscheidingsconvenant


Wat er wel kan, is dat in een echtscheidingsconvenant, de overeenkomst waarin de gevolgen van de echtscheiding worden vastgelegd, afspraken worden gemaakt over wie welke schuld (of een gedeelte daarvan) gaat voldoen. Als een van beide partijen zich niet aan die onderlinge afspraken houdt, kun je betaling van de ander vorderen. Dat heet een regresvordering.

Rechtshulp bij schulden na scheiding


Al met al is het bij de beëindiging van de relatie/de samenwoning/het huwelijk meestal nogal een puzzel wie een schuld nou moet voldoen. Omdat het soms over aanzienlijke bedragen gaat die moeten worden afgelost is het ontzettend belangrijk goed in kaart te brengen wie welke verplichting heeft.

Heeft u juridische vragen over schulden na een samenwoning of echtscheiding? Of heeft u hulp nodig bij het instellen van een regresvordering? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde familierechtadvocaten van ons kantoor: mr. Karen van der Meij of mr. Michiel Hoppenbrouwers. Bellen kan natuurlijk ook op 020-6236721.